Định khoản công cụ dụng cụ


1. Doanh nghiệp kê khai thuế  khấu trừ

+ Mua CCDC nhập kho
Nợ  153  (Giá chưa có thuế GTGT)
Nợ  133  (Số thuế GTGT đầu vào)
      Có 111, 112, 141, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).

+ xuất CCDC

Nợ 142,641,642,627,…  (trị giá xuất CCDC)

Có 153 (trị giá xuất CCDC)

2. Doanh nghiệp kê khai thuế trực tiếp

+ Mua CCDC nhập kho
Nợ  153  (Tổng giá thanh toán).
      Có 111, 112, 141, 331,. . . (Tổng giá thanh toán).

+ xuất CCDC

            Nợ 142,641,642,627,…  (trị giá xuất CCDC)

                  Có 153 (trị giá xuất CCDC)

3. Mua CCDC được hưởng chiếc khẩu thương mại, giảm giá hàng bán
Nợ 111,112,331,.. (trị giá được hưởng)

Có 153 (trị giá hưởng chưa thuế)

Có 133 (thuế GTGT nếu có)
4. Doanh nghiệp trả lại CCDC cho người bán

Nợ 331 (tổng trị giá trả lại)
Có  153 (trị giá trả lại )
Có  133 (Thuế GTGT đầu vào của công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán).(nếu có)

5. Doanh nghiệp được hưởng chiếc khấu thanh toán

Nợ 331,111,112 (trị giá chiếc khấu được hưởng)

Có 515 (Số chiết khấu thanh toán được hưởng).
6. Doanh nghiệp xuất kho CCDC

+ Loại phân bổ một lần

Nợ 627,623,741,641,…. (trị giá xuất CCDC)

Có 153  (trị giá xuất CCDC)
+ Loại phân bổ nhiều kỳ

Nợ 142,242  (trị giá xuất CCDC)

Có 153  (trị giá xuất CCDC)

Định kỳ phân bổ

Nợ 623,627,641,642,… (trị giá phân bổ từng kỳ)

Có 142,242  (trị giá phân bổ từng kỳ)

7. Doanh nghiệp xuất CCDC cho thuê.
Nợ 142,242  (trị giá xuất CCDC)

Có 153  (trị giá xuất CCDC)

Định kỳ thu tiền và phân bổ chi phí cho thuê

Nợ 111,112,… (doanh thu từng kỳ cho thuê)

Có 515  (doanh thu từng kỳ cho thuê)

Nợ 635  (trị giá phân bổ từng kỳ cho thuê)

Có 142,242 (trị giá phân bổ từng kỳ cho thuê)

8. Doanh nghiệp  kiểm kê phát hiện thừa thiếu CCDC

+ CCDC thiếu

Nợ 1381 (trị giá CCDC thiếu)

Có 153  (trị giá CCDC thiếu)

+ CCDC thừa

Nợ153  (trị giá CCDC thừa)

Có 3381  (trị giá CCDC thừa


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan