Chi phí sản xuất chung công ty xây dựng.


Hạch toán chi phí sản xuất chung

- Phản ánh toàn bộ tiền lương, phụ cấp thuộc lương phải trả cho nhân viên quản lý của đội, xưởng, xí nghiệp trực thuộc, tổng số tiền ăn ca phải trả cho toàn bộ công nhân sản xuất, nhân viên quản lý đội xây dựng.

Nợ TK 627 (627.1)

Có TK 334

- Tạm ứng chi phí để thực hiện giá trị khoán xây lắp nội bộ (trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức hạch toán riêng) khi bản quyết toán tạm ứng về giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đã bàn giao được duyệt, kế toán định khoản :

Nợ TK 627

Có TK 141 (141.3)

- Trích BHXH, BHYT, KCĐ được tính theo tỉ lệ (%) quy định hiện hành trên tổng số tiền lương của công nhân viên trực tiếp xây lắp,nhân viên sử dụng máy thi công, nhân viên quản lý đội. Kế toán định khoản :

Nợ TK 627 (627.1)

Có TK 338 (338.2, 338.3, 338.4)

- Phản ánh các tài khoản CP về nguyên vật liệu , CCDC dùng chung cho các đội xây dựng

Nợ TK 627 (627.2, 627.3)

Có TK 152, 153

- Phản ánh các chi phí khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất ,... thuộc đội xây dựng

Nợ TK 627 (627.4)

Có TK 214

- Phản ánh các TK chi phí theo dự toán

Nợ TK 627

Có TK 142 (142.1)

- Phản ánh các khoản chi phí về dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền

Nợ TK 627 (627.7, 627.8)

Có TK liên quan 111, 112, 331

- Phản ánh các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung

Nợ TK 152 (152.2, 152.3, 152.4, 152.8)

Có TK 627

- Kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đối tượng

Nợ TK 154 (154.1)

Có TK627 : chi tiết đối tượng

Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn :hocketoan

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan