Chi phí ở doanh nghiệp vận tải:


Hạch toán các khoản chi phí ở doanh nghiệp vận tải sẽ làm cho một số kế toán lúng túng không biết phải dùng tài khoản nào cho phù hợp với từng loại chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn một số định khoản về các khoản chi phí phát sinh ở doanh nghiệp vận tải


          


Các chi phí xăng dầu, công cụ dụng cụ, vé cầu đường,…. Kế toán hạch toán vào 1541

Nợ 1541

Có 112,111,142,152,331,…

Chi phí tiền lương tài xế, phụ xế, chi phí nhân công thuê ngoài,… kế toán hạch toán vào tài khoản 1542

Nợ 1542

Có 334,338,111,331,…

Chi phí khấu hao tài sản cố định như khấu hao xe vận tải khấu hao nhà ga,…. Kế toán hạch toán vào tài khoản 1543

Nợ 1543

Có 214,142,242,111,112,….

Cuối kết chuyển tất cả các chi phi trên vào giá vốn

Nợ 632

Có 1541,1542,1543


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.


nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếĐăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan