Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch đánh giá lại tài sản là việc tăng nguyên giá hay giảm nguyên giá của tất cả khoản tài sản ở doanh nghiệp bằng ngoại tế thay đổi theo từng thời kỳ so với tỷ giá, sau đây KEY AS xin chi sẻ một số hạch toán chênh lệch đánh giá lại tài sản.


1. Khi doanh nghiệp đánh giá chênh lệnh tỷ giá

+ Chênh lệch tỷ giá NVL, CCDC, TP, HH

     * Nếu giá đánh giá lại cao hơn trị giá đã ghi sổ.

Nợ TK 152,153,155,156  (Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại)

Có TK 412  (Chênh lệch tỷ giá tăng do đánh giá lại)

      * Nếu giá đánh giá lại thấp hơn trị giá đã ghi sổ.

Nợ TK 412  (Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh giá lại)

Có TK 152,153,155,156 (Chênh lệch tỷ giá giảm do đánh giá lại)

+ Chênh lệch tỷ giá TSCĐ

            + Điều chỉnh tăng do đánh giá lại tài sản)

            Nợ TK 211, 214, 217 ( nguyên giá điều chỉnh tăng)

                        Có TK 214 (giá trị hao mòn điều chỉnh tăng)

                        Có TK 412   (giá trị còn lạiđiều chỉnh tăng).

+ Điều chỉnh giảm do đánh giá lại tài sản)

           Nợ TK 214 (giá trị hao mòn điều chỉnh giảm)

           Nợ TK 412   (giá trị còn lạiđiều chỉnh giảm).

                Có  TK 211, 214, 217 ( nguyên giá điều chỉnh tăng)


2. Cuối kỳ kế toán tài chính doanh nghiệp xử lý chênh lệch đánh giá lại tài sản.

 + Doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn kinh doanh.(dư có 412)

Nợ TK 412  (Chênh lệch đánh giá lại tài sản)

            Có TK 411  (Tăng nguồn  vốn kinh doanh)

+ Doanh nghiệp ghi giảm nguồn vốn kinh doanh. (dư nợ 412)

Nợ TK 411  (Giảm nguồn  vốn kinh doanh)

Có TK 412  (Chênh lệch đánh giá lại tài sản)


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận