Các khoản bị trừ vào tiền lương 2016

STT

Các khoản bị trừ vào tiền lương

Mức trừ

Căn cứ pháp lý

1

Bảo hiểm xã hội

8% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật việc làm năm 2013 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP

2

Bảo hiểm thất nghiệp

1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

3

Bảo hiểm y tế

1.5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

4

Đoàn phí công đoàn (đối với người lao động là đoàn viên)

1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (*)

Hướng dẫn 258/HD-TLĐ  ngày 07/3/2014

5

Quỹ phòng, chống thiên tai

1 ngày lương/năm(*)

Nghị định 94/2014/NĐ-CP

6

Thuế thu nhập cá nhân

Theo mức cụ thể của Luật (*)

Luật thuế thu nhập cá nhân

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khoá học kế toán thương mại

Khoá học kế toán sản xuất

khoá học kế toán xây dựng

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan