Có 14 kết quả về từ khóa văn bản thuế mới được tìm thấy

Câu hỏi về Thuế TNCN 5.

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do cục trưởng cục thuế TPHCM Nguyễn Đình Tấn trả lời.

Câu hỏi về Thuế TNCN 4.

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do cục trưởng cục thuế TPHCM

Câu hỏi về Thuế TNCN 3.

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do cục trưởng cục thuế TPHCM

câu hỏi về Thuế TNCN 2.

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do cục trưởng cục thuế TPHCM Nguyễn Đình Tấn trả lời.

Câu hỏi về Thuế TNCN 1.

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do cục trưởng cục thuế TPHCM Nguyễn Đình Tấn trả lời.

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

KEY AS xin chia sẻ với các bạn kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp và các câu hỏi thường gặp.

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

KEY AS xin chia sẻ với các bạn kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp và các câu hỏi thường gặp.

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 3)

Điều 21 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN quy định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước được xác định

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 2)

Theo quy định của Luật thuế TNCN thì các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo của cá nhân sẽ được giảm trừ trước khi tính thu nhập chịu thuế của người đó. Tuy nhiên không phải mọi khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo đều được tính để giảm trừ mà chỉ những khoản đóng góp theo quy định tại Điều 20 Luật thuế TNCN mới được giảm trừ

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 1)

Ngày 27/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNCN. Để hỗ trợ người dân khi thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN

Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng phần 4

Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng phần 3

Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Mức Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp mới nhất

Mức Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 là 20% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ đồng, những doanh nghiệp còn lại sẽ là 22% từ 1/1/2014 cụ thể như sau:

Thông tư 156/2013/TT-BTC - Kế toán thực hành

- Thông tư 156/2013/TT-BTC - Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.2 - Các báo cáo thuế cần nộp đầu năm 2014 - 08-MST - Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế - Mẫu 06/GTGT chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Từ khóa tìm kiếm

văn bản thuế mới

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang