Có 22 kết quả về từ khóa thuế thu nhập cá nhân được tìm thấy

45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân

Đào tạo kế toán máy KEY AS xin chia sẽ với các bạn 45 khoản trợ cấp, phụ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân.

CÁC KHOẢN TRỢ CẤP, PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Đào tạo kế toán keyas chia sẽ với các bạn một số khoản trợ cấp và phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay

Quy định miễn thuế thu nhập cá nhân 2016

Từ ngày 01/5/2016, các quy định mới về miễn thuế thu nhập cá nhân sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau

Điểm mới thuế thu nhập cá nhân

Năm 2014 có rất nhiều sự thay đổi về thuế trong đó có sự thay đổi về thuế thu nhập các nhận.

Điểm mới về thuế TNCN 2015

Thuế Thu nhập cá nhân là một khoản thuể mà cá nhân phải nộp cho nhà nước tính trên thu nhập chịu thuế, sau đây KEY AS chia sẽ với các bạn điểm mới về thuế TNCN áp dụng 1/1/2015.

Điểm mới thông tư 151 về thuế TNCN

Thuế TNCN là khoản thuế tính trên thu nhập chịu thuế của cá nhân, khoản thuế này cần hiểu đúng. Sau đây KEY AS chia sẽ một số điểm mới về thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 151.

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế mà doanh nghiệp có nghĩa vụ tính và thu hộ cho cơ quan nhà nước việc tính và hạch toán khoản thuế này rất cần thiết đối với kế toán để theo dõi, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn một số hạch toán tính thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư mới về thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một khoản thuế mà doanh nghiệp có nghĩa vụ tính và thu hộ cho nhà nước, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân.

Thuế thu nhập cá là một khoản chi phí mà doanh nghiệp có nghĩa vụ thu và nộp cho nhà nước,sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo quy định mới về thế thu nhập cá nhân.

Câu hỏi về Thuế TNCN 5.

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do cục trưởng cục thuế TPHCM Nguyễn Đình Tấn trả lời.

Câu hỏi về Thuế TNCN 4.

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do cục trưởng cục thuế TPHCM

Câu hỏi về Thuế TNCN 3.

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do cục trưởng cục thuế TPHCM

câu hỏi về Thuế TNCN 2.

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do cục trưởng cục thuế TPHCM Nguyễn Đình Tấn trả lời.

Câu hỏi về Thuế TNCN 1.

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn kiến thức về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp do cục trưởng cục thuế TPHCM Nguyễn Đình Tấn trả lời.

Câu hỏi thường gặp về thuế TNCN.

Khi quyết toán cuối năm về thuế thu nhập cá nhân nhiều bạn kế toán trong quá trình thực hiện công tác thuế thu nhập ca nhân

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

KEY AS xin chia sẻ với các bạn kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp và các câu hỏi thường gặp.

Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

KEY AS xin chia sẻ với các bạn kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp và các câu hỏi thường gặp.

Những điểm cần lưu ý về Thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 111/2013/TT-BTC

Ngày 15/08/2013 Bộ Tài chính ban hành thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 3)

Điều 21 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN quy định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước được xác định

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 2)

Theo quy định của Luật thuế TNCN thì các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo của cá nhân sẽ được giảm trừ trước khi tính thu nhập chịu thuế của người đó. Tuy nhiên không phải mọi khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo đều được tính để giảm trừ mà chỉ những khoản đóng góp theo quy định tại Điều 20 Luật thuế TNCN mới được giảm trừ

Hỏi - đáp về thuế Thu nhập cá nhân (Phần 1)

Ngày 27/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNCN. Để hỗ trợ người dân khi thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

- Các khoản giảm trừ gia cảnh. (bản thân 9 triệu đồng/ tháng, người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng) - Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học

Từ khóa tìm kiếm

thuế thu nhập cá nhân

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang