Có 54 kết quả về từ khóa hoc ke toan o tan phu được tìm thấy

ỨNG DỤNG KẾ TOÁN TRONG CUỘC SỐNG

Kế toán là công việc được ứng dụng nhiều nhất trong cuộc sống và trong bất cứ một loại hình doanh nghiệp nào thì kế toán là một bộ phận không thể tách rời. sau đây đào tạo kế toán KEY AS chia sẽ với các bạn tầm quan trọng của kế toán trong cuộc sống.

Học kế toán ở tân phú

Bạn muốn học kế toán, bạn cẩn tìm địa chỉ học kế toán, bạn muốn học kế toán ở tân phú, địa chỉ học kế toán tốt nhất, hoc ke toán ở tân phú

Đào tạo kế toán

học kế toán, đào tạo kế toán, bạn muốn học kế toán, học kế toán tốt nhất, tìm nơi dạy kế toán tại tân phú

TUYỂN SINH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn đã từng có suy nghĩ rằng thay vì tiếp tục học lên đại học thì bạn sẽ học một ngành nghề yêu thích nào đó không? Hoặc không mai việc thi cử dỡ dang thế nhưng các phân tích gần đây cho thấy rằng Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công.

Điểm mới thông tư 151 về thuế TNCN

Thuế TNCN là khoản thuế tính trên thu nhập chịu thuế của cá nhân, khoản thuế này cần hiểu đúng. Sau đây KEY AS chia sẽ một số điểm mới về thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 151.

Điểm mới thông tư 151 về thuế TNDN.

Thuế TNDN là một khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước. Sau đây KEY AS chia sẽ với các bạn một số nội dung mới về thuế TNDN theo thông tư 151.

Xét tuyển nghề kế toán

Thông báo xét tuyển nghề kế toán máy khóa 12 năm học 2015 - 2016. Cơ sở đào tạo tại Trung Tâm TIN HỌC KEY. Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - P.Sơn Kỳ - Q.Tân Phú - TP HCM.

Hạch toán khoản phải thu.

Việc bán hàng ở doanh nghiệp phát sinh các khoản phải thu việc theo dõi các khoản phải thu đòi hỏi kế toán xác định thật chính xác và hạch toán đúng với giá trị của khoản phải thu này.

Hạch toán tài khoản 244

Trong doanh nghiệp đôi khi để có được hợp đồng và để đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng thì doanh nghiệp phải ký quỹ ký cược, sau đây KEY AS chia sẻ với các bạn phương pháp hạch toán tài khoản 244 các khoản ký quỹ , ký cược ở doanh nghiệp.

Hạch toán phải trả khác.

Khoản phải trả khác này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp hoăc dùng để hạch toán doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các bạn một số hạch toán khoản phải trả khác trong doanh nghiệp.

Hạch toán phải trả khác.

Khoản phải trả khác này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp hoăc dùng để hạch toán doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các bạn một số hạch toán khoản phải trả khác trong doanh nghiệp.

Hạch toán phải trả khác.

Khoản phải trả khác này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp hoăc dùng để hạch toán doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, chênh lệch đánh giá lại các tài sản đưa đi góp vốn liên doanh và các khoản chênh lệch giá phát sinh trong giao dịch bán thuê lại tài sản là thuê tài chính hoặc thuê hoạt động.

Hạch toán phải thu khác.

Tài khoản phải thu khác (138)dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các Tài khoản phải thu (131, 133, 136) và tình hình thanh toán các khoản phải thu này.

Hạch toán phải thu khác.

Tài khoản phải thu khác (138)dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các Tài khoản phải thu (131, 133, 136) và tình hình thanh toán các khoản phải thu này.

Hạch toán kiểm kê định kỳ.

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ thường được áp dụng đối với trường hợp nhập xuất liên tục trong ngày, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn một số nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ trong doanh nghiệp.

Hạch toán kiểm kê định kỳ.

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ thường được áp dụng đối với trường hợp nhập xuất liên tục trong ngày, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn một số nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ trong doanh nghiệp.

Hạch toán kiểm kê định kỳ.

Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ thường được áp dụng đối với trường hợp nhập xuất liên tục trong ngày, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn một số nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ trong doanh nghiệp.

Hạch toán dự phòng phải trả

Dự phòng phải trả là việc trích trước một khoản tiền nhằm mục đich phục vụ cho việc trả các khoản nợ mà doanh nghiệp sẽ trả trong tương lại nhăm mục đích hạn chế rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong tương lai, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các bạn phương pháp hạch toán khoản dự phòng phải trả ở doanh nghiệp.

Hạch toán tiền gửi ngân hàng.

Tiền gửi ngân hàng là một khoản tiền mà doanh nghiệp gửi ở ngân hàng để tiền lợi cho các giao dịch của doanh nghiệp, sau đây KEY AS xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

Chi phí vật liệu công ty xây dựng.

Chi phí vật liệu là một khoản chi phí gắn liền với việc tao nên những sản phẩm ở công ty xây dựng, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp hạch toán khoản chi phí nguyên vật liệu ở công ty xây dựng.

Chi phí ở doanh nghiệp vận tải

Hạch toán các khoản chi phí ở doanh nghiệp vận tải sẽ làm cho một số kế toán lúng túng không biết phải dùng tài khoản nào cho phù hợp với từng loại chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn một số định khoản về các khoản chi phí phát sinh ở doanh nghiệp vận tải.

Kê khai thuế môn bài.

Thuế môn bài là một khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn mẫu tờ khai thuế môn bài.

Bán hàng trả góp, trả chậm.

Quá trình bán hàng ở doanh nghiệp khi phát sinh việc bán hàng theo phương thức trả góp hay trả chậm đôi khi việc hạch toán trở nên khó khăn, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp hạch toán bán hàng trả góp hay trả chậm tại doanh nghiệp.

Hạch toán chi phí thuê tài chính tài sản.

Thuê tài chính tài sản là việc doanh nghiệp đi thuê một tài sản cố định để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp hạch toán chi phí phát sinh trong quá trình thuế tài chính tài sản cố định.

Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp đặt trên doanh thu bán ra của các sản phẩm, hàng hóa chịu thuế TTĐB do nhà nước quy định , sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn một số trường hợp hạch toán thuế TTĐB trong doanh nghiệp.

Hạch toán thuế GTGT đầu ra.

Sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp xác định và hạch toán thuế GTGT đâu ra với trường hợp xuất bán trao đổi và bán hàng qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.

Hạch toán thuế GTGT đầu ra.

Quá trình bán hàng ở doanh nghiệp sẽ có nhiều trường hợp bán hàng và việc xác định thuế GTGT cũng không đơn giản, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn một số trường hợp xác định thuế GTGT khi bán hàng.

Hạch toán chi phí khác.

Trong doanh nghiệp thì các khoản chi phí thường xuyên phát sinh do đó việc xác định rõ từng khoản chí phí và hạch toán chính xác cho từng khoản chi phí đó là kết sức cần thiết, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp xác định và hạch toán chi phí khác.

Xác định chi phí nguyên vật liệu.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một trong những khoản chi phí cấu thành nên giá vốn của sản phẩm, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn cách xác định hiệu quả khoản chi phí trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước là một khoản chi phí phát sinh ở doanh nghiệp thông qua các khoản chi phí phát sinh mà doanh nghiệp không đưa hết và một kỳ mà dự đinh sẽ trích dần khoản chi phí đó trong thời gian từ 2 kỳ đến dưới 12 kỳ, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn một số hạch toán phát sinh tại doanh nghiệp liên quan đến chi phí trả trước dài hạn.

Chi phí trả trước ngắn hạn

Chi phí trả trước là một khoản chi phí phát sinh ở doanh nghiệp thông qua các khoản chi phí phát sinh mà doanh nghiệp không đưa hết và một kỳ mà dự đinh sẽ trích dần khoản chi phí đó trong thời gian từ 2 kỳ đến dưới 12 kỳ, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn một số hạch toán phát sinh tại doanh nghiệp liên quan đến chi phí trả trước ngắn hạn.

Hàm NPV trong excel.

Trong công tác kế toán việc sử dụng excel được xem như công cụ hổ trợ kế toán rất nhiều trong công việc, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn cách sử dụng hàm NPV để tính tài chính trong kế toán excel.

Kế toán chi phí tài chính

Chi phí tài chính là một khoản chi phí của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động tài chính do đó phương pháp hạch toán đòi hỏi phải thật chính xác, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp hạch toán chi phí tài chính với những nghiệp vụ phát sinh chủ yếu ở doanh nghiệp.

Kế toán chi phí máy thi công.

Máy thi công trong doanh nghiệp luôn phát sinh chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp do đó việc xác định chính xác khoản chi phí và hạch toán chính xác là rất cần thiết, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn chi phí máy thi công và phương pháp hạch toán khoản chi phí đó.

Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Thuế GTGT là một khoản thuế doanh nghiệp có nghĩa vụ thu hộ và phải nộp lại cho nhà nước thông qua hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ,sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp tính và hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Kế toán chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí phát sinh ở các đội sản xuất, bao gồm lương nhân viên quản lý đội, các khoản tính theo lương (KPCĐ, BHXH, BHYT) theo tỷ lệ quy định, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác,sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung.

Các hình thức sổ kế toán.

Sổ kế toán là phương tiện để kế toán ghi chép hệ thống hoá thông tin chứng từ ban đầu theo từng đối tượng hoặc theo thời gian. Do quy mô và loại hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khác nhau nên mỗi doanh nghiệp nên lựa chọn cho mình một mô hình sổ kế toán thích hợp, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn các hình thức sổ kế toán sau:

Phương pháp tính giá nhập kho

Quá trình mua hàng hóa,vật liệu thường xuyên diễn ra tại doanh nghiệp nên viêc tính toán chính xác trị giá lô hàng nhập là rất quan trọng, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp tính trị giá hàng hóa, vật liệu nhập kho

Hạch toán chuyển hàng gửi bán

Việc bán hàng là một nghiệp vụ xảy ra thường xuyên ở doanh nghiệp do đó việc hạch toán chính xác là một yêu cầu thiết yếu, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp hạch toán bán hàng theo phương pháp chuyển hàng.

Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê

Một thực tế hiện nay là có nhiều doanh nghiệp không có đủ vốn để tiến hành mua sắm TSCĐ phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Song bên cạnh đó, lại có một số doanh nghiệp tồn tại một số TSCĐ chưa cần dùng. Hiện tượng này đã làm nảy sinh quan hệ thuê và cho thuê TSCĐ giữa các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế nhằm thiết lập phương án sử dụng TSCĐ một cách hiệu quả, giải quyết nhu cầu về vốn và tạo thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn phương pháp hạch toán thuế TSCĐ và cho thuê TSCĐ ở doanh nghiệp

Hạch toán tăng tài sản cố đinh

TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp tăng do rất nhiều nguyên nhân như tăng do mua sắm, xây dựng, cấp phát... kế toán cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để ghi sổ cho phù hợp. sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn trường hợp tăng tài sản cố đối với các doanh nghiệp tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, các nghiệp vụ tăng TSCĐ được hạch toán như sau

Thuế xuất khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế là một khoản chi phí mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp cho nhà nước thông qua các hình thức thu hộ, chi phí doanh nghiệp phải nộp thuế....sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn thuế xuất khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt

Kế toán hàng bán bị trả lại

Trong doanh nghiệp quá trình bán hàng luôn diễn ra đôi khi phát sinh một số nghiệp vụ làm giảm doanh thu bán hàng như hàng bán bị trả lại do nhiêu lý do nào đó, sau đây KEY AS xin chi sẽ với các bạn kế toán hàng bán bị trả lại và phương pháp hạch toán các trường hợp hàng bán bị trả lại

 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

Việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố doanh thu và chi phí phát sinh, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp một trong những chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Quy trình khai thuế qua mạng.

Công tác tình thuế và kê khai thuế trong doanh nghiệp thường xuyên diễn ra, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn quy trình nghiệp vụ kê khai và nộp thuế qua mạng cho cơ quan quản lý thuế.

Kế toán tiền gửi ngân hàng

Trong doanh nghiệp thì tiền gửi ngân hàng thường xuyên phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp do đó việc hạch toán chính xác khoản chi phí này là rất cần thiết, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn các quy định về hạch toán tiền gửi ngân hàng

 Công việc kế toán tiền lương

Chi phí tiền lương là một khoản chi phí luôn phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn công việc và yêu cầu của một kế toán tiền lương

Chi phí hợp lý khi tính thuế.

Trong công tác kế toán tại doanh nghiệp thì việc xác định chi phí hợp lý là hết sức cần thiết, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn những chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Kế toán hàng tồn kho.

Công tác kế toán hàng tồn kho tại doanh nghiệp là rất quan trọng sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn hai phương pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp hay áp dụng

 Kế toán phải thu phải trả

Công tác phải thu, phải trả xảy ra thường xuyên trong doanh nghiệp do đó việc xác minh chính xác các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp đòi hỏi kế toán phải nắm vững tình hình hoạt động của công ty và người kế toán phải có nghiệp vụ chuyên môn vững chắc. sau đây KEY AS xin chia sẽ đến các bạn công tác phải thu, phải trả tại doanh nghiệp

Các khoản chi phí không hợp lý

Trong quá tình kinh doanh thì chi phí là khoản phát sinh liên tục nên việc xác đinh được đâu là chi phí hợp lý là rất quan trọng, sau đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn những khoản chi phí được tính là hợp lý và những khoản chi phí không được tính là chi phí hợp lý

Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu là thu nhập từ quá trình bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh sao đây KEY AS xin chia sẽ với mấy bạn những khoản làm giảm doanh thu, phương pháp hạch toán của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến lợi nhuận của đơn vị

Kế toán chi phí hoa hồng

Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thì quá trình bán hàng diễn ra thường xuyên sao đây KEY AS xin chia sẽ với các bạn những vấn đề có liên quan và phương pháp hạch toán chi phí hoa hồng của doanh nghiệp có hàng gửi bán và doanh nghiệp nhận ký gửi hàng hóa

Các công việc cần làm khi thanh tra thuế

KEY AS xin chia sẻ cùng các bạn một số việc cần làm khi có thanh tra thuê tại doanh nghiệp mà mình đang làm việc. Một số công việc mà kế toán nên làm trước khi có thanh tra thuê xuống thanh tra đơn vị

Từ khóa tìm kiếm

hoc ke toan o tan phu

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang